Czy androgeny rzeczywiście są zbawieniem dla serca?

Długotrwałe stosowanie sterydów anabolicznych niszczy serce, zgodnie z raportem z książki „The Joural Circulation: Heart Failure” (27 kwietnia 2010 r.) silniej, niż wcześniej sądzili naukowcy. Nazwa czasopisma w rzeczywistości mówi wszystko: Circulation: Heart Failure, co oznacza „krążenie: niewydolność serca”. Co jeszcze byś tam opublikował? Jak androgeny mogą pomóc w poprawie ogólnego stanu zdrowia? W żadnym wypadku.

Podobnie jak w przypadku każdego leku, stosunek korzyści do ryzyka zależy od dawki i czasu trwania leczenia. Niniejszy raport nie oznacza, że jakiekolwiek użycie androgenów jest szkodliwe. Pobieżne badanie literatury na ten temat pokazuje, że terapia androgenowa może być pomocna w niezliczonych problemach zdrowotnych. Tutaj możesz na przykład wymienić depresję, utratę libido lub leczenie wyniszczających chorób.

Wynik badań

W badaniu wzięło udział 12 mężczyzn, z podobną masą ciała, a ich średni wiek to ok. 40 lat, którzy stosowali około 675 mg steroidów na tydzień przez dziewięć lat. Porównywano je do 7 sztampowych ciężarowców, którzy nie stosowali sterydów. Dziewięć lat to bardzo długo!

Autorzy badania zastosowali metody echokardiografii, tak zwanej frakcji wyrzutowej do pomiaru ilości krwi w lewej komorze, które jest pompowane z każdym skurczem komory. U zdrowych ludzi frakcja wyrzutowa wynosi od 55 do 70 procent. W grupie stosującej sterydy było to 50 procent, w porównaniu do 59 procent w grupie, która nie stosowała sterydów.

Czy to oznacza, że ​​każdy, kto używa androgenów, będzie miał problemy z wydolnością serca? Nie. Czy istnieją dowody w tej konkretnej grupie osób, które będą mieć problemy z sercem związane z frakcją wyrzutową poniżej średniej? Ponownie, odpowiedź brzmi: nie. Należy spojrzeć na całość danych, aby móc solidnie określić zalety i wady stosowania androgenów. I dlatego powinieneś czytać dalej. Literatura naukowa zawiera wiele doskonałych informacji dotyczących stosowania androgenów.

Androgeny pomagają w przewlekłej niewydolności serca

Istnieją dowody na to, że pacjenci cierpiący na przewlekłą niewydolność serca reagują na terapię androgenową. Tak więc, ostatnie publikacje naukowe, mówią że fizjologiczny terapia zastępcza testosteronem prowadzi do skromnych poprawą siły mięśniowej, masy mięśniowej i wytrzymałości i ma pozytywny wpływ na układ nerwowy. W związku z tym wydaje się, że terapia zastępcza testosteronem poprawia metabolizm i wytrzymałość u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Jednak wymaga ona dalszych badań.

Właściwe dawkowanie (od niskiego do umiarkowanego) może z pewnością przynieść korzyści zdrowotne. Jednak zbyt duże wykorzystanie prawdopodobnie nie jest zbyt inteligentne.

Dodaj komentarz